มาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรพัฒนา (จากการประกาศผลสอบของ สทศ.)

ประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สาระการเรียนรู้ที่ควรพัฒนา (จากการประกาศผลสอบของ สทศ.)

ประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เอกสารประกอบ

ลำดับ หัวข้อ วันที่เผยแพร่ ขนาด ดาวน์โหลดแล้ว
7 การประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดการศึกษาสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563
03 พ.ย. 63  เวลา : 01:03 น. 39.98 MB 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
6 การศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน รูปแบบข้อสอบอัตนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
03 พ.ย. 63  เวลา : 01:00 น. 1.65 MB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
5 การวิเคราะห์แนวโน้มมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรพัฒนา จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Onet) ปีการศึกษา 2562 : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม
03 พ.ย. 63  เวลา : 00:57 น. 2.12 MB 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
4 การศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Onet) ปีการศึกษา 2562 : กรณีศึกษาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TFE
03 พ.ย. 63  เวลา : 00:56 น. 1.56 MB 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
3 การพัฒนาระบบการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562
03 พ.ย. 63  เวลา : 00:56 น. 1.27 MB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
2 การศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Onet) ปีการศึกษา 2562 : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม
03 พ.ย. 63  เวลา : 00:55 น. 3.60 MB 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
1 เผยแพร่ แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
03 พ.ย. 63  เวลา : 00:52 น. 0 bytes 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด

กระทู้ถาม-ตอบ

ลำดับ หัวข้อกระทู้ วันที่เผยแพร่ อ่าน ตอบ