การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ นวัตกรรมโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยแนวคิดจิตศึกษา

เมื่อ : 05 พ.ค. 2564 , โพสต์โดย : ศน.รัตนาภรณ์ ปั๋นเป็ง , เข้าชม : 227 ครั้ง
การประชุม PLC โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBLพูดคุยกับครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็มการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ของโรงเรียน Node พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยระบบ Zoom
           
-โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
            -โรงเรียนบ้านสบลาน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
            -โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 
     
 
ดร.รัตนาภรณ์  ปั๋นเป็ง  ผู้รับผิดชอบโครงการ
20210513171947.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210513172001(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210513172001(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210513172001.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง