การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยห้องเรียนอาชีพและการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education)”

เมื่อ : 07 ก.ค. 2564 , โพสต์โดย : ศน.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล , เข้าชม : 361 ครั้ง
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.       
     ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยห้องเรียนอาชีพและการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education)” ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายบรรเลง สุปี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน  มีผู้แทนจากสถาบันการศึกษามากกว่า 40 สถาบัน  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
     ณ ห้องประชุม โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่


 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.โ​วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
20210707210728(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210731.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210742.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210729(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210721.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210722.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210725.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210726.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210746(8).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210746(3).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210746(9).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210741.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210746(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210746(4).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210732.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210731(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210720(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210732(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210737.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210733.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210729.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210728.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707211127.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210719.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210746(7).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210734(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210727.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707211127(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210724(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210739.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210735(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210725(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210734.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210738.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210720.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210746(6).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210737(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707211127(3).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210736(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210740.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210746(5).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210721(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210724.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210736.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210744.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210746(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210735(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210746.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210735.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210727(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210730.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707211127(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210722(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210730(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210707210745.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง