ประชุมรับฟังคำชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

เมื่อ : 08 ก.ค. 2564 , โพสต์โดย : ศน.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล , เข้าชม : 314 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00น.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วย ดร.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
และศน.ชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความ
พร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
20210708204325.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210708204327(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210708204325(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210708204327(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210708204329.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210708204326.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210708204325(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210708204328.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210708204327.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง