การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

เมื่อ : 10 ส.ค. 2564 , โพสต์โดย : yongchinlee , เข้าชม : 315 ครั้ง
          วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ดร.ยุพิน  บัวคอม  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายโกศล ปราคำ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมฯ 
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
          ประเด็นของประชุมฯ ครั้งนี้ ประธานคณะทำงานในคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ 2 คณะ คือ
          1). นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมาย
          2). นายชัชาลย์  ทองดีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสร้าง
เครือข่ายและการรับรู้ ทั้งนี้ มีคำสำคัญของการประชุม คือ “พลิกโฉมการศึกษาเชียงใหม่ ด้วย เชียงใหม่ Education
Sandbox”  และ “อิสระในการบริหาร สานสร้างนวัตกรรม นำเชียงใหม่สู่การจัดการศึกษาด้วยตนเอง”


 
20210811134023.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811134020.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132737.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132725.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132802.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811133808.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132735.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811133806.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132755.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811134030.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132728.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132719.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811134017.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132749.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132732.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811134015.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811133810.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811134016.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811134026.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132741.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811134019.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132743.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132751.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132716.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811134028.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132753.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132730.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132745.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132806.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132718.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132723.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811133805.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20210811132739.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง