อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ Competency-Based Curriculum

เมื่อ : 28 ม.ค. 2565 , โพสต์โดย : yongchinlee , เข้าชม : 416 ครั้ง

ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ Competency-Based Curriculum” เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงหลักการและแนวทางการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาวิละอนุกูล ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนกาวิละอนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

มีการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดตามหลัก D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
20220131110345.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110342.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110349.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110347.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110352(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110339(3).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110339.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110343(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110350(3).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110353.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110353(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110351(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110345(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110352(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110346(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110339(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110342(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110347(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110351(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110350(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110346.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110346(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110348(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110352.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110345(3).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110339(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110345(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110343(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110341(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110344.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110340.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110340(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110341.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110349(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110342(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110340(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110350.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110347(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110351.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110341(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110338.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110350(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110343.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110344(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110348.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20220131110348(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง