งานแถลงข่าว เทศกาลล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน" (Lanna Breeze Festival 2021)

เมื่อ : 02 พ.ย. 2563 , โพสต์โดย : ศน.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล , เข้าชม : 237 ครั้ง
งานแถลงข่าว "เทศกาลล้านนาฟ้าใส  ลมหายใจเดียวกัน" (Lanna Breeze Festival 2021)

     เมื่อวันที่ 2  พฤศจิกายน  2563  สภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว "เทศกาลล้านนาฟ้าใส  ลมหายใจเดียวกัน" (Lanna Breeze Festival 2021) ณ ลานต้นลีลาวดี พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (ฝั่งตรงข้ามอนุสาวรีย์สารีย์สามกษัตริย์)

     โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ เป็นประธานในพิธี  ภายในงานมีสื่อมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับเครือข่ายในสภาลมหายใจเชียงใหม่ พร้อมชมนิทรรศการโครงการและกิจกรรมที่จะทำต่อไปในอนาคต  ร่วมเสวนาพูดถึงปัญหาของฝุ่นควัน pm 2.5 และแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันในปี 2564 กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  รับชมวิดีโอ Animation เรื่อง "จากฝุ่นควัน สู่สภาวะโลกร้อน" จากกลุ่มเครือข่ายศิลปิน Art for Air 

     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่่างสภาลมหายใจเชียงใหม่ กับ เครือข่ายในการร่วมมือปัองกันและแก้ฝุ่นควัน pm 2.5  ให้ลดลง ซึ่งมีหน่วยงานที่จะร่วมมือกัน ดังนี้
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกัน ศิลปินกลุ่ม Art for Air  และสภาลมหายใจเชียงใหม่ ทำ MOU ร่วมกันในการนำชุดความรู้ Animation "จากฝุ่นควัน สู่สภาวะโลกร้อน" ใช้เป็นหลักสูตรในโรงเรียนทั่วทั้ง จังหวัดเชียงใหม่
         การลงนามความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ภาคเอกชน และสภาลมหายใจเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม "ปั่นเพื่อเปลี่ยน" ที่จะเกิดขึ้นตลอด 3 เดือน (8 พฤศจิกายน 63 - 31 มกราคม 2564)
 

ดร.วนิจช์ตา  โชติวิศิษฐ์กุล  ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
20201111173507(3).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173505(8).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173504(3).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173507(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173505.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111174225.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173505(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173504(5).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111174225(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173507.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173818.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173505(4).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173505(7).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173504(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173507(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173506(6).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173504(4).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111174225(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173505(5).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173506(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173508.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173506(4).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173504(1).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173505(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173505(6).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173507(4).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173506(2).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173506(3).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173506.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173505(9).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173504.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173506(5).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173819.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173505(3).jpg - http://cmms.cmpeo.go.th 20201111173503.jpg - http://cmms.cmpeo.go.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง